Czas wyboru szkoły to pierwszy krok w planowaniu przyszłości.
To poszukiwanie inspiracji, odkrywanie i szlifowanie talentów.
To Twój czas.
Przekonaj się, że w LO Biecz wykorzystasz go najlepiej!
Daj sobie szansę! 

Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Bieczu to szkoła z tradycjami, wysokim poziomem nauczania oraz indywidualnym podejściem do ucznia. Tutaj rozwijamy Wasz potencjał, stawiamy wymagania, ale też wspieramy i pomagamy
w realizacji wyznaczonych celów.  

A jak atmosfera

Nie bez powodu w opinii naszych Uczniów i Absolwentów atmosfera oraz klimat mają niezaprzeczalnie najwyższe znaczenie. Dbamy o wzajemny szacunek i życzliwość w kontaktach. Uczymy się tolerancji i otwartości, aby lepiej zrozumieć drugiego człowieka. Wymagając i kształcąc, towarzyszymy w drodze, którą kroczą nasi Uczniowie, udzielamy wskazówek, inspirujemy, dopingujemy. 

Podnosimy kompetencje językowe i obywatelskie

Od lat nasza szkoła jest placówką partnerską w programie Erasmus+, umożliwiając uczniom wymianę międzynarodową, rozwój kompetencji językowych i poszerzanie umiejętności obywatelskich. W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy projekt dotyczący kryzysu klimatycznego oraz konieczności zrównoważonego rozwoju. Pracujemy zespołowo, realizujemy zadania online i planujemy mobilności!

Poszerzamy horyzonty

Szkoła to nie tylko lekcje i podręczniki. Od lat osiągamy wysokie wyniki w olimpiadach czy konkursach przedmiotowych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Co więcej, zapraszamy do siebie ekspertów, uczestniczymy w wycieczkach, prelekcjach, spotkaniach. Od kilku lat współdziałamy z Komisją Europejską i Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach Lekcji na 12 gwiazdek i Europejskiego Uniwersytetu Latającego, a także współpracujemy z polskimi uczelniami. Zależy nam na dobrych wyborach naszych Absolwentów! 

Kształcimy wszechstronnie

U nas miejsce znajdą fascynacji literatury, początkujący poeci, analityczne umysły „przyrodolubne” czy pasjonaci nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Wydajemy tomiki uczniowskiej twórczości, nagrywamy filmy, dbamy o kondycję na dodatkowych zajęciach sportowych. To od Ciebie zależy, jak zagospodarujesz wolny czas!

Kształtujemy w duchu wartości

Dla nas liczy się człowiek – jego talenty, osobowość, potrzeby, ale też ograniczenia
i słabości. Wspieramy, motywujemy, jesteśmy… Praca zdalna nas nie ogranicza – diagnozujemy trudności, wzmacniamy tych, którzy tego potrzebują.  

Podnosimy swoje kompetencje

Wysoka jakość nauczania i zdawalność matur to rezultat otwartej na nowości oraz podnoszącej swoje kwalifikacje kadry pedagogicznej. Na zajęciach wykorzystujemy nowoczesne technologie, idąc z duchem czasu realizujemy nowatorskie programy oraz projekty, na przykład Małopolską Chmurę Edukacyjną, Lekcję na 12 gwiazdek, Europejski Uniwersytet Latający, Kresy- polskie ziemie wschodnie w XX wieku czy Lekcję: Enter.

Opcja: samodzielność!

A jeśli jesteśmy za daleko, to oferujemy coś więcej! Internat jako spokojne i bezpieczne miejsce to sposób na dojrzałość. Baza noclegowa zlokalizowana tuż przy szkole może być doskonałym sposobem na naukę samodzielności czy odpowiedzialności.
Z całą pewnością pomoże Ci zdobyć nowe znajomości!