Nasze szkoły partnerskie:

Tampereen Yliopisto Normaalikoulu - Tampere (Finlandia)

Tampere University Teacher Traning School (Szkoła uniwersytecka w Tampere) to szkoła obejmująca zespół szkół- od podstawowej do ponadgimnazjalnej, z ponad 900 uczniami i studentami.
Szkoła oferuje kształcenie na poziomie podstawowym i średnim, a także kształcenie nauczycieli na poziomie uniwersyteckim. Zadania szkoły obejmują szeroki zakres działań badawczych, eksperymentalnych i rozwojowych.
Studenci uniwersytetów, którzy ukończyli studia jako nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas, kończą praktykę nadzorowaną w Teacher Traning School.

HERDER SCHULE EUROPASCHULE - RENDSBURG (NIEMCY)

Herderschule w Rendsburgu w Niemczech
jest szkołą europejską. W 1996 roku jako jedna z pierwszych szkół w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn otrzymała tytuł „Szkoły Europejskiej” za swoje zaangażowanie. Od tego czasu w tej szkole żyła Europa i rozwijano partnerstwo. Herderschule od prawie 25 lat utrzymuje bliską przyjaźń z Bieczem, którą cechują liczne wymiany i wspólne projekty.

nstituto Europeo di Studi Superiori (IESS)

Instituto Europeo di Studi Superiori (IESS) to szkoła średnia z siedzibą w Reggio Emilia we Włoszech, o silnym charakterze międzynarodowym, otwarta na innowacje i nowe technologie, oferująca zrównoważone programy nauczania języków i kultury europejskiej, nauk humanistycznych i ścisłych.

IESS to nowoczesna szkoła z cyfrowymi klasami, najnowocześniejszymi technologiami ICT, osobistymi iPadami dla nauczycieli i uczniów oraz podręcznikami również w formacie cyfrowym. IESS to nowy sposób nauczania, bliższy swoim uczniom, oparty na ciekawszych i bardziej stymulujących lekcjach, aktywnym uczestnictwie uczniów w zajęciach, wykorzystaniu Internetu także w klasie oraz najbardziej zaawansowanych metodach nauczania.

IESS to nowy sposób uczenia się, skupiający się mniej na pojęciach, a bardziej na treści, oparty na metodzie i stałym zaangażowaniu, ciągłej ocenie wyników i ciągłym dialogu między uczniami i nauczycielami. IESS to sprzyjające środowisko do nauczania i uczenia się, w którym zarówno nauczyciele, jak i uczniowie cieszą się bogatym, stymulującym doświadczeniem. 

Zrínyi Ilona Gimnázium Miskolc - Miszkolc (Węgry)

Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium jest placówką z tradycjami, w której uczy się około 420 uczniów. Odgrywa bardzo ważną rolę w bliższym regionie. Studenci mają do wyboru różne specjalizacje wyszczególnione poniżej.

Pierwsza specjalizacja to angielska dwujęzyczna. Jest to specjalny kurs, w ramach którego uczniowie mogą uczyć się 3 przedmiotów w języku angielskim. Ponadto do końca 5-letniego kursu muszą zdać egzamin językowy na poziomie C1. Pierwszy rok tego programu ma na celu doskonalenie umiejętności językowych uczniów do poziomu co najmniej B1. Mają wówczas 18 lekcji angielskiego tygodniowo. Po tym okresie mają 6 lekcji angielskiego w tygodniu. Ponadto studiują historię, geografię i cywilizację w języku angielskim.

Inne specjalizacje to teatr, sztuka, sport, media, specjalizacja ogólna z zaawansowaną matematyką i program dwujęzyczny po francusku. Te, z wyjątkiem francuskiego programu dwujęzycznego, który ma tylko 3, oznaczają 4 lekcje angielskiego tygodniowo dla studentów.

Teraz uczniowie przystępują do egzaminu językowego na poziomie B2, a wielu z nich może również zdać egzamin na poziomie C1. W programie dwujęzycznym z języka angielskiego egzamin z języka C1 jest koniecznością, każdy student musi go pomyślnie zdać na koniec programu.